جشنواره خدمات الکترونیک سلامت

جشنواره خدمات الکترونیک سلامت

اهداف جشنواره:

ارتقاي  سطح سواد خدمات الكترونيك سلامت جامعه از طريق:
- معرفي و تقدير از آثار برتر خدمات الكترونيك سلامت و خالقان آن ها
- تسهيل دسترسي به خدمات الكترونيك سلامت
- فراهم آوردن زمينه هاي لازم براي توليد و عرضه ي محتواي مناسب، صحيح، علمي و روزآمد
- بستر سازي جهت عرضه فعاليت هاي خدمات الكترونيكي سلامت

كمك به شكوفايي و رشد صنايع توليد خدمات الكترونيك سلامت از طريق:
- جلب توجه، ‌ايجاد همدلي، هم افزايي و رقابت بين پديد آورندگان خدمات الكترونيك مختلف سلامت؛
- حمايت و تقدير از افراد، مراكز، مؤسسات، تشكل‌ها و شركت‌هاي دولتي و خصوصي فعال و پيشرو در زمينه توليد و ترويج خدمات الكترونيكي سلامت.
- زمينه سازي براي توزيع كارآمد توليدات خدمات الكترونيكي سلامت

تعامل بين متخصصان در حوزه سلامت
ايجاد فضاي رقابتي سالم در عرصه خدمت رساني الكترونيكي سلامت


موضوعات جشنواره:

- خدمات الكترونيكي آموزشي و پژوهشي
- خدمات الكترونيكي بهداشت و درمان
- سازمان الكترونيكي
- خدمات الكترونيكي پزشك خانواده و پرونده الكترونيك سلامت
- خدمات ارزش افزوده الكترونيكي بر روي بستر مركز پاسخگويي سلامت 1490
- خدمات ارزش افزوده الكترونيكي بر روي بستر شبكه ملي سلامت
- خدمات اطلاع رساني الكترونيكي
- خدمات الكترونيكي بيمه سلامت

محورهاي جشنواره:

- آموزشي و پژوهش
- بهداشت و درمان
- سازمان الكترونيكي
- پزشك خانواده و پرونده الكترونيكي سلامت
- خدمات ارزش افزوده الكترونيكي بر روي بستر مركز پاسخگويي سلامت 1490
- خدمات ارزش افزوده الكترونيكي بر روي بستر شبكه ملي سلامت
- اطلاع‌رساني الكترونيكي
- بيمه سلامت

نظرات