اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)

اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودهن با همكاري ساير دانشگاه ها و موسسات علمي و پژوهشي اقدام به برگزاري اولين كنفرانس بين المللي حماسه سياسي(با رويكردي بر تحولات خاورميانه) و حماسه اقتصادي (با رويكردي بر مديريت و حسابداري) مي نمايد.

اهداف اصلي كنفرانس را همان طور كه از موضوع كنفرانس مشخص است مي توان به 4 هدف اصلي: شناسايي ، بررسي ، تبيين و تحليل حماسه سياسي ، حماسه اقتصادي ، مديريت و حسابداري تقسيم نمود. از اهداف ديگر كنفرانس رشد و نمو تحليل سياسي پژوهشگران در شرايط كنوني كشور و تحولات خاورميانه و با توجه به تحريم ها و شرايط اقتصادي ارائه ي راهكارهاي مفيد و كاربردي جهت هرچه بهتر شدن اوضاع اقتصادي كشورمان و بهره گيري از تجارب جديد مديران كشور در جهت بهتر شدن اوضاع مديريت كشور مي باشد.

 

 

محورهاي كنفرانس:

محور سياسي:
- نقش انقلاب اسلامي در بيداري اسلامي
- مردم سالاري ديني و تحقق حماسه سياسي
- اسلام سياسي يا اسلام فقهي
- انرژي و تحولات خاورميانه
- رسانه و فضاي مجازي در تحولات سياسي منطقه
- جنگ نرم با رويكرد امنيتي و سياسي
- و...

محور اقتصادي:
- رابطه‌ي خصوصي‌سازي و تحقق حماسه‌ي اقتصادي
- سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و توسعه‌ي اقتصادي
- حماسه‌ي اقتصادي و امنيت سرمايه‌گذاري
- نقش سازمان‌هاي مردم‌نهاد در تحقق حماسه‌ي اقتصادي
- سلامت نظام اداري و حماسه‌ي اقتصادي
- جايگاه تجارت الكترونيك در تحقق حماسه‌ي اقتصادي
- مقابله با فساد، رانت و انحصار براي تحقق حماسه‌ي اقتصادي
- نقش دستگاه هاي نظارتي درتحقق حماسه‌ي اقتصادي
- نقش نظام‌هاي تقنيني و قضايي در تحقق حماسه‌ي اقتصادي
- نقش نظام مالياتي در تحقق حماسه‌ي اقتصادي
- آسيب‌شناسي حماسه‌ي سياسي و اقتصادي
- و...

محور مشترك سياسي و اقتصادي:
- بسترهاي فرهنگي حماسه ي سياسي و اقتصادي
- چالش ها و موانع تحقق حماسه ي سياسي و اقتصادي و راه كارهاي مقابله با آن
- رفع تحريم هاي ظالمانه از طريق ديپلماسي عزت، حكمت و تدبير، زمينه ساز تحقق حماسه ي سياسي و اقتصادي
- جايگاه و نقش زنان و خانواده در تحقق حماسه ي سياسي و اقتصادي
- نقش همسايگان ايران در تحقق حماسه ي سياسي و اقتصادي
- و...

محور مديريت:
- مديريت كارآفريني
- مديريت مالي
- مديريت توليد
- مديريت بازرگاني و بازاريابي
- تحقيق در عمليات
- مديريت دولتي
- مديريت صنعتي
- و...

محور حسابداري:
- آخرين دستاوردهاي علمي حسابداري ايران و جهان
- سيستم هاي اطلاعات حسابداري
- نقش اطلاعات حسابداري در تصميم گيري مديران و بهبود اقتصاد كشور
- اطلاعات حسابداري در ارزيابي شركت ها
- نقش حسابدارن و حسابرسان در حماسه اقتصادي
- تحقيقات بازار سرمايه
- نقش حسابداري در توسعه بازار سرمايه
- آموزش حسابداري و راه هاي توسعه و بهبود شيوه هاي آن
- و...

محور بخش آزاد:
- تحقيقات علوم مهندسي توام با خلاقيت، نوآوري و زمينه ساز تحقق حماسه سياسي و حماسه اقتصادي
- نقش تعليم و تربيت ارزش ها در تحقق حماسه سياسي و حماسه اقتصادي
- تعالي فرهنگي از ديدگاه قرآن و عترت زمينه ساز حماسه سياسي و حماسه اقتصادي
- آينده پژوهي و حماسه سياسي و حماسه اقتصادي
- اخلاق حرفه اي و توسعه پايدار  و حماسه سياسي و حماسه اقتصادي
- و...

 

نظرات