چهارمین کنگره پیشگامان پیشرفت

چهارمین کنگره پیشگامان پیشرفت

اهداف كنگره:

- تلاش براي مشاركت حداكثري دانشجويان و جوانان فعال در انديشه‌ورزي پيرامون الگوي پيشرفت كشور و فرآيند تدوين و تحقق آن
- ظرفيت‌سازي براي مطالبه و اجراي الگوي اسلامي ايراني پيشرفت توسط نسل آينده‌ساز جامعه
- كمك به همگاني كردن و ترويج گفتمان پيشرفت در بين جوانان و دانشجويان
- فعال‌سازي ظرفيت‌هاي بالقوه جوانان و دانشجويان كشور و بكارگيري آن براي توليد آثار علمي و هنري با موضوع پيشرفت
-  جهت‌دهي به توليدات و آثار علمي و هنري دانشجويان و جوانان كشور در زمينه پيشرفت و ارزيابي و ارتقاء مداوم آنها
- فرهنگ‌سازي و تقويت روحيه خودباوري در بين دانشجويان و نسل جوان كشور

 

 

محورهاي كنگره:

- هويت و سبك زندگي اسلامي ايراني جوانان
- پايگاه اجتماعي و منزلت جوانان
- پيشرفت علم، فناوري، نوآوري و كارآفريني جوانان
- جوانان، فضاي مجازي و شبكه هاي اجتماعي

نظرات