دومین همایش ملی سیره و معارف رضوی

دومین همایش ملی سیره و معارف رضوی

دانشگاه فردوسي مشهد مفتخر است دومين همايش ملي سيره و معارف رضوي را با موضوع «معنويت» در ارديبهشت ماه 1393 به منظورتبيين هرچه بيشتر ابعاد معنوي اسلام،اثبات پيوند ناگسستني معنويت و ديانت،ارائه مباني نظري و عملي معنويت حقيقي و تبيين شاخصه ها و معيار هاي تميز معنويت اصيل از معنويت ادعائي برگزار نمايد.

 

 

محورهاي همايش:

- مباني معنويت اسلامي در آموزه هاي رضوي
- جايگاه معنويت و شاخص ها و معيارهاي آن در سبك زندگي اسلامي
- روابط متقابل معنويت و عقلانيت اسلامي
- آسيب شناسي جريان هاي معنويت گرا در پرتو آموزه هاي اسلامي

 


دبير همايش: دكتر ابوالفضل غفاري
دبير علمي: دكتر عباس جوارشكيان

 

 

نظرات