اولین همایش ملی محیط زیست، صنعت و اقتصاد

اولین همایش ملی محیط زیست، صنعت و اقتصاد

اهداف همايش:

در حال حاضر يكي از مشكلات مهم اقتصادي اغلب كشورها انتشار آلاينده‌هاي زيست محيطي ناشي از فعاليت‌هاي توليدي است. در سال‌هاي اخير موضوع آلودگي‌هاي محيط زيست با دقت بيشتري مد نظر قرار گرفته است و تلاش‌هاي بسياري براي كاهش و كنترل انتشار آلاينده‌هاي مختلف در كشور صورت گرفته‌اند. نكته اساسي و مهم اين تلاش‌ها و برنامه‌ها اين است كه اغلب آنها جنبه اقتصادي دارند. به همين دليل اقتصاد محيط زيست و اقتصاد آلودگي در وضعيت فعلي كشور از اهميت بسياري برخوردار است. اين مهم دانشگاه‌هاي باسابقه كشور را بر آن داشت كه به برگزاري دوره‌هاي كارشناسي‌ارشد اقتصاد محيط زيست اقدام كنند. تأسيس اين رشته در دانشكده‌ اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي نتيجه همين توجه و اهميت است. سازمان حفاظت محيط زيست نيز به عنوان متولي سياست‌گذاري در زمينه مسائل زيست محيطي كشور در سال‌هاي اخير به مسئله انتشار آلاينده‌هاي زيست محيطي در كشور توجه فراواني داشته است و در اين زمينه اقداماتي را انجام داده است. يك نكته مهم و اساسي اين است كه ارتباط قوي و مؤثري بين اين سازمان و دانشكده‌هاي اقتصاد كشور به وجود نيانده است. اين شرايط باعث شده است اقدامات اجرايي و قانون‌گذاري در زمينه مسائل زيست محيطي با فقر علمي مواجه شوند. در اين ميان متضرر اصلي صنعت كشور است. بخش صنعت به عنوان مصرف‌كننده بزرگ حامل‌هاي انرژي منتشركننده اصلي آلاينده‌هاي زيست محيطي نيز قلمداد مي‌شود. از طرف ديگر بخش صنعت توليدكننده مهم و اصلي كالاهاي مورد نياز جامعه است. وظيفه اصلي سازمان حفاظت محيط زيست و فعالين علمي اقتصاد محيط زيست كمك به بخش صنعت براي خدمت به جامعه همراه با حداقل خسارت به محيط زندگي انسان‌ها است. متاسفانه به دليل ارتباط ضعيف بخش صنعت، سازمان حفاظت محيط زيست و دانشگاه اين وظيفه به طور كامل به انجام نرسيده است. همايش محيط زيست، اقتصاد و صنعت كه يك همايش علمي و كاربردي است با هدف برقراري و تسهيل اين ارتباطات سه گانه برگزار مي شود.

 محورهاي همايش:

- اهميت و كاركردهاي محيط زيست در اقتصاد و صنعت
- ارزشگذاري اقتصادي محيط زيست
- روش ها و تكنيك هاي برآورد خسارت هاي محيط زيستي در صنايع مختلف
- اثرات متقابل تجارت و محيط زيست
- سياست ها و ابزارهاي اقتصادي تنظيم و مديريت زيست محيطي
- شاخص ها و معيارهاي اقتصاد سبز (خرد-كلان)
- محيط زيست، بودجه و برنامه هاي توسعه در ايران
- نقاط ضعف و قوت سياست هاي كنترل آلودگي در ايران
- فرصت ها و تهديدهاي محيط زيست در ايران
- رويكردهاي نوين اقتصادي در تعامل بين صنعت و محيط زيست
- رشد و توسعه اقتصادي و ملاحظات محيط زيستي
- تكنولوژي، مصرف انرژي و اقتصاد محيط زيست
- كارايي و بهره وري سبز در صنايع مختلف (پالايشگاه ها، نيروگاه ها، ...)
- تبيين نهادي مديريت و تنظيم محيط زيست
- CDM ، NAMAs و اقتصاد محيط زيست در صنايع كشور
- مطالعه هاي موردي در زمينه منابع محيط زيستي و آلودگي هاي آن

 

 

دبير همايش: دكتر حميد آماده
مسئول كميته علمي: دكتر علي امامي ميبدي
مسئول كميته اجرايي: دكتر مرتضي خورسندي
مسئول دبيرخانه همايش: آقاي رضا اخباري

نظرات