همایش ملی تغییر برنامه درسی دوره های تحصیلی آموزش و پرورش

همایش ملی تغییر برنامه درسی دوره های تحصیلی آموزش و پرورش

دانشگاه بيرجند با همكاري انجمن مطالعات برنامه درسي ايران در صدد برگزاري همايش ملي «تغيير در برنامه درسي دوره‏ هاي تحصيلي آموزش و پرورش» برآمده است. برگزاري اين همايش فرصت مغتنمي است براي دست‏اندركاران تدوين برنامه‏ هاي درسي تا در تعامل با جامعه علمي، روندي تخصصي را بر فرايند برنامه‏‏ ريزي و تغيير كتب درسي حاكم نمايند.

 

 


محورهاي همايش:

- معرفي، تحليل و نقد نظريه‏ ها و الگوهاي تغيير در برنامه ‏هاي درسي
- مباني (فلسفي، اجتماعي، روان شناختي و ...)، رويكردها و جهت‏ گيري هاي كلان (شايستگي محوري و ...) و  تغيير در برنامه‏ هاي درسي
- نقشه جامع علمي كشور، سند تحول بنيادين آموزش و پرورش، برنامه درسي ملي، و تغيير در برنامه هاي درسي
- ارزش‏ها و تغيير در برنامه‏ هاي درسي
- ارزيابي تغييرات برنامه ‏هاي درسي در دوره ‏هاي مختلف تحصيلي و پيامدهاي آن
- سير تحولات تاريخي تغيير در برنامه ‏هاي درسي
- مطالعات تطبيقي در حوزه تغيير در برنامه‏ هاي درسي
- فرهنگ و تغيير در برنامه‏ هاي درسي
- تحولات فناوري اطلاعات و ارتباطات و تغيير در برنامه‏ هاي درسي
- روش شناسي تغيير در برنامه ‏هاي درسي
- اجرا، پياده سازي و مديريت تغيير در برنامه‏ هاي درسي (از قبيل مسائل مديريتي، پشتيباني و ساختاري نظام آموزش و پرورش از قبيل تمركز و عدم تمركز و ...)
- معلم، تربيت معلم و تغيير در برنامه‏ هاي درسي
- خلاقيت، نوآوري و تغيير در برنامه ‏هاي درسي
- مطالعات ميان رشته‏ اي و تغيير در برنامه ‏هاي درسي
- آينده پژوهي و تغيير در برنامه‏ هاي درسي
- جنبه هاي زيبايي شناسانه تغيير برنامه هاي درسي

 

 

 

نظرات