دومین همایش ملی شیلات و آبزیان ایران

دومین همایش ملی شیلات و آبزیان ایران

با توجه به اهميت آبزيان در سبد غذايي جامعه و نقش آن در سلامت مردم ، لذا به نظر مي رسد كه روز به روز توليد و پرورش آبزيان نقش به سزايي پيدا نموده و لازم است آخرين دستاورد هاي اين صنعت به نمايش گذاشته شود و صاحب  نظران بتوانند ضمن گردهمايي به تبادل نظر بپردازند. كه اين امر سببب خودباوري علمي و توليد طراحي در زمينه شيلاتي خواهد شد.

دومين همايش ملي شيلات و آبزيان دانشگاه آزاد اسلامي واحد بندرعباس، با حمايت موثر ارگان ها، سازمان ها و مجامع علمي و دانشگاهي در استان هرمزگان شهرستان بندرعباس كه يكي از قطب هاي اصلي شيلاتي كشور مي باشد، برگزار خواهد شد.

 

 


محورهاي همايش:

- بيولوژي آبزيان
- تكثير و پرورش آبزيان
- تكنولوژي صيد و بهره برداري
- بوم شناسي آبزيان شيلاتي
- بيوتكنولوژي و ژنتيك آبزيان
- اكوسيستمهاي آبي خليج فارس و درياي عمان
- فرآوري و توليد محصولات نوين شيلاتي و صنايع وابسته

 

 


دبير همايش: دكتر مازيار يحيوي
دبير علمي: دكتر عليرضا سالارزاده
دبير اجرايي: مهندس تورج اسدي

نظرات