اولین همایش ملی قرارداد، اصول و چالش های پیش رو

اولین همایش ملی قرارداد، اصول و چالش های پیش رو

محورهاي همايش:

- قرار داد و تقابل فقه و حقوق خارجي
- قرار داد الكترونيكي و معضلات آن
- قرار داد و تعديل آن
- قرار داد و ادله اثبات
- قرار داد و پاسخگويي به نيازهاي جديد
- قرار داد و تعهدات يك جانبه
- قرار داد در روابط بين الملل
- جايگاه قرار داد در حوزه حقوق عمومي
- قرار داد و شروط ضمن آن
- جايگاه حقوق ثبت در قرار دادها
- حسن نيت در انعقاد و اجراي قرار داد
- ضمانت اجراي تعهدات قائم به شخص در حقوق موضوعه و فقه اماميه
- مفهوم نوين غرر با توجه به حقوق اتحاديه اروپا
- قرار دادهاي بانكي از تئوري تا عمل

 


محورهاي ويژه همايش:

- تعهدات يكجانبه، كاربرد در عمل و ضمانت اجراي آن
- قرارداد و خلاهاي قانوني
- جايگاه ماده 10 قانون مدني در حقوق قرار دادها و فقه اماميه
- جايگاه قرار دادهاي خصوصي در حوزه حقوق خانواده

 

 

رئيس همايش: دكتر عباس علوي راد
دبير علمي: دكتر زهرا اكرمي
دبير اجرايي: مهندس محمدرضا بازافكن

 

نظرات