همایش ملی معماری و توسعه

همایش ملی معماری و توسعه

با استعانت از درگاه خداوند متعال ، همايش ملي معماري و توسعه در روز پنج شنبه مورخ 5 دي ماه 1392 در دانشگاه ملاير برگزار خواهد گرديد. از كليه علاقه مندان در عرصه ي معماري ، شهرسازي ، عمران و ساير علوم مرتبط دعوت مي گردد تا مقالات خود را منحصرا" به صورت مقاله كامل و از طريق اين سامانه ارسال نمايند .


محورهاي همايش:

- معماري و توسعه از منظر اسلام
- معماري و توسعه از منظر مكاتب فكري معاصر
- معماري و توسعه ي پايدار
- معماري ، توسعه و منابع طبيعي
- معماري ، توسعه و تكنولوژي
- معماري ، توسعه و ضوابط شهري و روستايي
- معماري ، توسعه و سازگاري
- معماري ، توسعه و تجارب جهاني

دبير همايش: مهندس مهدي ريسمانيان
دبير علمي: مهندس مهدي ريسمانيان
دبير اجرايي: آقاي محمد شربتي

نظرات