هشتمین کنفرانس ملی و پنجمین کنفرانس بین المللی یادگیری و آموزش الکترونیکی ایران

هشتمین کنفرانس ملی و پنجمین کنفرانس بین المللی یادگیری و آموزش الکترونیکی ایران

هشتمين كنفرانس ملّي و پنجمين كنفرانس بين‌المللي يادگيري و آموزش الكترونيكي در اسفندماه سال 1392 در پژوهشگاه علوم و فنّاوري اطلاعات ايران با همكاري انجمن يادگيري الكترونيكي ايران (يادا) برگزار خواهد شد. اين كنفرانس تلاش مي‌كند با همكاري همه دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، انديشمندان و پژوهشگران كشور محيطي را براي عرضه آخرين پيشرفت‌هاي پژوهشي و فنّاورانه در زمينه يادگيري الكترونيكي فراهم كند. كنفرانس در سطح بين‌المللي برگزار شده و دربرگيرنده همه وجوه مرتبط با «يادگيري الكترونيكي» در حوزه‌هاي مختلف «فنّاورانه و مهندسي» و «پداگوژي و علوم تربيتي» است و از مقاله‌هاي اصيل پژوهشي كه دربردارنده يافته‌هاي جديد در ابعاد گوناگون يادگيري و آموزش الكترونيكي است استقبال مي‌كند.


اهداف كنفرانس:

- ايجاد محيطي براي عرضه يافته‌هاي پژوهشي متخصصان در حوزه يادگيري الكترونيكي
- پديد آوردن محيطي براي تعامل ميان صاحب‌نظران و تضارب‌آراي پژوهشگران
- ارتقاي سطح دانش، بينش و فرهنگ علمي در حوزه يادگيري الكترونيكي
- شناسايي مسائل پژوهشي و ايجاد محيطي هم‌افزا براي حل آنها
- ارزيابي سياست‌ها و برنامه‌هاي اجرايي نظام يادگيري الكترونيكي در سطح ملّي

محورهاي همايش:

- وجوه مهندسي و فنّاورانه در يادگيري الكترونيكي
-  يادگيري‌، ياددهي، طراحي، روش‌شناسي و هنر تعليم
- جنبه‌هاي راهبردي، مديريت و سازمان‌دهي يادگيري الكترونيكي
- تضمين كيفيت، ارزشيابي، ارزيابي و اعتبارسنجي در يادگيري الكترونيكي
- جنبه‌هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در نظام يادگيري الكترونيكي
- كاربردها و موردپژوهي‌ها در نظام يادگيري الكترونيكي

رئيس كنفرانس: دكتر سيداميد فاطمي
دبير علمي: دكتر غلامعلي منتظر
دبير اجرايي: مهندس سيد علي‌اصغر رهنمافرد

نظرات