سومین کنفرانس بین المللی کنترل، ابزار دقیق و اتوماسیون

سومین کنفرانس بین المللی کنترل، ابزار دقیق و اتوماسیون

به منظور گسترش دانش فني و تبادل آخرين دستاوردهاي علمي-تحقيقاتي توسط صنعتگران، پژوهشگران و انديشمندان مراكز پژوهشي و دانشگاهي داخل وخارج از كشور و پيگيري و رصد رويدادهاي علمي و تجاري مرتبط با كنترل و اتوماسيون صنعتي، سومين كنفرانس بين المللي كنترل، ابزار دقيق و اتوماسيون درتاريخهاي ۷ الي ۹ دي ماه ۱۳۹۲ توسط انجمن مهندسان كنترل و ابزار دقيق ايران و دانشگاه صنعتي اميركبير برگزار خواهد شد.

 

 

محورهاي كنفرانس:

تحليل و طراحي سيستم هاي كنترل
- بهينه
- غير خطي و آشوب
- تطبيقي، مقاوم
- پيش بين
- كسري
- هوشمند
- وقايع گسسته
- فرايندهاي اتفاقي
- شناسايي سيستم
- مدلسازي
- مبتني برشبكه
- تحليل پايداري
- هايبريد
- سينگولار و دوبعدي

كاربردهاي سيستم هاي كنترل
- رباتيك
- مكاترونيك
- هدايت، ناوبري و كنترل
- كنترل ترافيك، شبكه هاي هوشمند و شبكه هاي سنسوري

ابزار دقيق و اتوماسيون
- كنترل صنعتي
- عملگرها و حسگرها
- پروتكل هاي صنعتي
- كنترل هوشمند
- اتوماسيون خودرو
- اتوماسيون صنايع نفت
- گاز و پتروشيمي
- كنترل توزيع شده (DCS)
-  ريز حسگر و ريز عملگر (MEMS)

آموزش كنترل

 

 


رئيس كنفرانس: دكتر مسعود شفيعي
دبير كنفرانس: دكتر حيدرعلي طالبي
دبير كميته علمي: دكتر سيدكمال الدين نيك روش

نظرات