اولین همایش تخصصی ارتباطات سولار

اولین همایش تخصصی ارتباطات سولار

اهداف همايش:

- ارتقاء سطح دانش ارتباطات سلولار
- شناخت آخرين دستاوردها و فناوري‌هاي حوزه‌ي ارتباطات سلولار
- هم‌افزايي جهت توسعه بومي‌سازي فناوري‌ حوزه‌ي ارتباطات سلولار
- شناسايي و رفع چالش‌هاي پيش روي توسعه‌ي ارتباطات سلولار

 

 

 


محورهاي همايش:

- فناوري‌هاي نوين در ارتباطات سلولار
- امنيت و پايداري ارتباطات سلولار
- آينده‌پژوهي و آينده‌نگاري ارتباطات سلولار
- فرماندهي و كنترل و ارتباطات سلولار
- مباحث حقوقي و مقرراتي ارتباطات سلولار
- تبيين جايگاه ارتباطات سلولار در ماموريت‌هاي سازماني

 


دبير همايش: مهندس باباخانيان
دبير علمي: دكتر اخوت

 

نظرات