اولین همایش ملی مهندسی برق ایران

اولین همایش ملی مهندسی برق ایران

محورهاي همايش:

قدرت
- اتوماسيون نيروگاه‌هاو پست‌ها        
- تأثير توليد پراكنده بر حفاظت                        
- اثر تجديد ساختار صنعت برق بر حفاظت
- ذخيره‌سازي انرژي الكتريكي در حجم زياد
- آخرين تحولات فناوري در زمينه نيروگاه‌هاي تلمبه ذخيره‌اي
- كاهش ضريب هم زماني مصرف
- كاهش تلفات در شبكه انتقال و توزيع و مديريت و كنترل مصرف انرژي
-  طراحي و بهينه‌سازي ژنراتورهاي نيروگاه‌هاي حرارتي و آبي (كوچك، متوسط و بزرگ) و تكنولوژي‌هاي ساخت مرتبط
- افزايش بازدهي و توليد در نيروگاه‌ها
- مدل‌سازي بازارهاي برق
- انرژي‌هاي تجديدپذير، توليد پراكنده و بازار برق
- فنآوري ساخت قطعات توربين‌هاي بادي
-  تلفات انرژي و توان در سيستم توزيع برق
- استاندارد و زيباسازي شبكه و پست‌هاي درون شهري توزيع برق
- برنامه‌ريزي آموزشي مديران و پرسنل شركت‌هاي توزيع انرژي الكتريكي
- روش‌هاي سنجش و كنترل ميزان آلودگي صوتي در پست‌هاي فشار قوي
- كاربرد فنون جديد در ترانسفورماتورهاي اندازه‌گيري

الكترونيك
- ابر رساناها
- ابزار و قطعات ميكروالكترونيك
-  مدار مجتمع آنالوگ و ديجيتال
- الكترونيك نوري
- پردازش سيگنال

مخابرات
- آنتن
- مخابرات نوري
- مخابرات ماهواره اي
- پردازش تصوير
- پردازش سيگنال

كنترل و ابزار دقيق
- سنسورها و تجهيزات ابزار دقيق   
- فناوري‌هاي جديد در تجهيزات ابزار دقيق

مهندسي پزشكي

هوش مصنوعي
- كاربرد روباتيك در صنعت برق
- كاربرد هوش مصنوعي در حفاظت
- قابليت اطمينان و امنيت شبكه‌هاي الكتريكي هوشمند

 

 

 

 رئيس همايش: دكتر سورنا نسيمي
 دبير علمي: دكتر حسن رستگار
 دبير اجرايي: مهندس آجوداني

 

نظرات