سومین کنفرانس بین­ المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی

سومین کنفرانس بین­ المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی

سومين كنفرانس بين­ المللي رويكردهاي نوين در نگهداشت انرژي باهدف هم افزايي دانشگاه، دولت و صنعت در زمينه بهينه­ سازي توليد و مصرف انرژي در كشور در سالن علامه اميني دانشگاه تهران در تاريخ يازدهم و دوازدهم اسفند ماه 1392 برگزار خواهد شد.

محورهاي كنفرانس:

- ارتقا بهره وري با استفاده از فن آوريهاي نوين در صنعت نفت، گاز و پتروشيمي
- افت انرژي در توليد و توزيع برق
- اقتصاد انرژي و استراتژيهاي آينده
- بهره وري انرژي در صنايع سنگين (فلزات، سيمان، توليدات كارخانه اي)
- بهره وري در اكتشاف و استخراج نفت و معادن كاني
- بيومس و ضايعات كشاورزي در توليد انرژي
- تاثير انتشار كربن بر تغييرات آب و هوا و بر سرنوشت اقتصادي ملتها NAMAs
- تكنولوژيهاي نو و اقتصادي در استفاده از انرژي هاي تجديدپذير
- توليد پراكنده برق – واحدهاي CHP و ميكرو CHP
- جهاني و يكپارچه شدن مهندسي – محيط زيست – انرژي در قالب 3E)
- حقوق انرژي و راهكارهاي تامين مالي صنايع
- ساختمان هاي سبز و روند جهاني استفاده از آنها
- صنايع پتروشيمي و بهره وري اقتصادي
- مصرف انرژي در مهندسي كشاورزي    

نظرات