دومین همایش ملی فرهنگ غدیر، الگوی تمدن و سبک زندگی اسلامی

دومین همایش ملی فرهنگ غدیر، الگوی تمدن و سبک زندگی اسلامی

محورهاي همايش:

- غدير و الگوهاي رفتاري اهل بيت (عليها السلام)
- فرهنگ غدير و بررسي سبك زندگي مقام معظم رهبري
- غدير و الگوي مديريت اسلامي
- غدير و احياي هويت تمدن اسلامي
- غدير و سبك تمدن زندگي اسلامي
- غدير و الگوي تربيت نيروي انساني
- غدير و الگوهاي سبك زندگي اسلامي
- الگوهاي سبك زندگي در پرتو فرهنگ غدير
- غدير و الگوي تمدن سبك زندگي اسلامي از منظر امام خميني (ره)
- غدير و الگوي تمدن سبك زندگي اسلامي از منظر امام خامنه اي
- غدير و آموزه هاي مديريتي و تربيتي الگوي تمدن اسلامي
- غدير و الگوي تمدن سبك زندگي اسلاميي و انقلاب اسلامي
- آسيب شناسي زندگي و تمدن اسلامي
- غدير و احياي حقوق اسلامي

دبير علمي: دكتر حسين بوداقي خواجه نوبر
دبير اجرايي: دكتر فرزين مدرس  

نظرات