همایش ملی شیمی و مهندسی شیمی

همایش ملی شیمی و مهندسی شیمی

همايش ملي يافته هاي نوين شيمي و مهندسي شيمي در تاريخ ۲۸ تا ۲۹ آذرماه  ۱۳۹۲برگزار خواهد شد. اين همايش با هدف ارتقاء سطح كيفي پژوهش و تحقيق در راستاي محورهاي روشهاي نوين سنتز مواد شيميايي-نانو شيمي-طراحي و مدل سازي مولكولي-بيو شيمي و بيو تكنولوژي-شيمي پليمر ،رنگ و پوششها-الكتروشيمي،آبكاري و خوردگي-شيمي مواد راديو اكتيو-شيمي دارويي-صنايع شيميايي و صنايع غذايي-شيمي محيط زيست-بازيافت پسماندهاي شيميايي-نفت، گاز و پتروشيمي-طراحي راكتور و كنترل فرايند در مهندسي شيمي، و همچنين تبادل نظر علمي در اين زمينه ها و ارايه روشهاي نوين توسط محققان و دانشجويان مراكز علمي پژوهشي و دانشگاه ها و صنايع برگزار خواهد شد.

 

 


محورهاي همايش:

- روشهاي نوين سنتز مواد شيميايي
- نانو شيمي
- طراحي و مدل سازي مولكولي
- بيو شيمي و بيو تكنولوژي
- شيمي پليمر ،رنگ و پوششها
- الكتروشيمي،آبكاري و خوردگي
- شيمي مواد راديو اكتيو
- شيمي دارويي
- صنايع شيميايي و صنايع غذايي
- شيمي محيط زيست
- بازيافت پسماندهاي شيميايي
- نفت، گاز و پتروشيمي
- طراحي راكتور و كنترل فرايند در مهندسي شيمي

 

نظرات