اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی عمران شهری

اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی عمران شهری

اهداف همايش:

- معرفي فناوريهاي نوين موثر در توسعه شهري
- بررسي موانع و راهكارهاي توسعه پايدار در شهرها
- روشهاي نوين ساخت
- بازيافت مصالح ساختماني و كاهش هزينه هاي ساخت
- تبادل نظر اساتيد، مهندسان و مديران صاحب‌نظر در حوزه عمران شهري
- ايجاد بستر مناسب براي انتقال دانش و فناوري هاي جديد به كشور
- زمينه سازي در جهت تشويق و ترغيب كليه ارگان‌ها و افراد فعال و موثر به استفاده از فن آوري هاي نوين در مديريت سيستم شهري
- برگزاري جلسات همفكري، بحث و گفتگو با حضور مهندسان مشاور و ارائه تجربيات عملي مرتبط با توسعه شهري
- ترغيب بخش خصوصي به استفاده از فناوري هاي نوين در امر ساخت و ساز شهري
- آشنايي و معرفي الگوهاي موفق توسعه شهري در سطح جهان و كشور و بررسي آن ها از ديدگاه‌هاي مختلف
- آشنايي با مفاهيم جديد در طراحي و برنامه ريزي شهري
- آشنايي دانشجويان با مباحث مرتبط با توسعه شهري
- بررسي اثرات متقابل بخش‌هاي مختلف سيستم جامع مديريت شهري برساير بخش‌ها
- معرفي فناوريهاي نوين از طريق برپايي نمايشگاه جانبي

 

 

محورهاي همايش:

 • برنامه ريزي و مديريت شهري

 • مصالح و فن آوري هاي نوين در سازه هاي شهري

 • برنامه هاي كاهش خطرات زلزله در نواحي لرزه خيز

 • معماري و نقش آن در توسعه پايدار شهري

 • برنامه هاي توسعه شهري

 • چالش ها و الزامات شهر هاي آينده

 • مهندس ترافيك و حمل و نقل شهري

 • مهندسي تونل براي نواحي شهري

 • كنترل آلودگي در مناطق شهري

 • محيط زيست و رابطه آن با توسعه پايدار شهري

 • در مديريت و توسعه شهري (GIS) كاربرد سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي

 • فن آوري اطلاعات و نقش آن در مديريت و توسعه  پايدار شهري

 • بلاياي طبيعي و اثرات آن بر توسعه پايدار شهري

 • بحران هاي شهري و اثرات آن بر توسعه شهرها

 • ساختمان هاي تاريخي و نقش آن ها در برنامه هاي توسعه شهري

 • صنعت بيمه و ارتباط آن با توسعه شهري

نظرات