همایش ملی مدیریت بازرگانی با محوریت: کسب و کارهای کارآفرینانه و اقتصاد دانش بنیان

همایش ملی مدیریت بازرگانی با محوریت: کسب و کارهای کارآفرینانه و اقتصاد دانش بنیان

اهداف همايش:

امروزه كسب و كارهاي دانش بنيان جايگاه ويژه اي در تجارت به خود اختصاص داده است. تجاري سازي دانش و كسب مزيت هاي ناشي از آن از طريق گسترش اين گونه كسب وكارها، دولت ها را بر آن داشته تا در اهداف و چشم انداز ملي خود، تسهيلات و بستر مناسبي براي رشد و گسترش آن در نظر گيرند.

 

 


محورهاي همايش:

- صنعت جهانگردي و اقتصاد دانش­بنيان
- جهانگردي اسلامي و فرصت­هاي كسب و كار
- كسب وكارهاي دانش­بنيان و تجاري­سازي دانش و تكنولوژي
- خوشه­ هاي صنعتي و اقتصاد دانش­بنيان
- شركتهاي كوچك و متوسط و اقتصاد دانش­ بنيان
- فن­آوري اطلاعات و كسب و كارهاي كارآفرينانه
- تحريم و فرصت­هاي كسب و كار
- بازاريابي و ايجاد فرصت­هاي نوين كسب و كار
- فرآيند سرمايه­گذاري و توليد محصول نوآورانه
- دانش­آموختگان مخترع و فرصت­هاي نوين كسب و كار
- كسب و كارهاي بين­المللي و توسعه پايدار
- جهت­گيري­هاي نوين در كسب و كارهاي خدماتي
- صنايع تبديلي كشاورزي و فرصت­هاي نوين كسب و كار
- كسب و كارهاي كارآفرينانه در صنعت دريا
- و ارائه تجارب موفق مديريتي

 

 

دبير كل همايش: دكتر صادق علي موحدمنش
دبير علمي: دكتر محمد تقي اميني
دبير اجرايي: دكتر افشين موسوي چلك
قائم مقام دبير كل همايش: علي اكبر آقاجاني افروزي

نظرات