اولین همایش منطقه ای شبکه های کامپیوتری

اولین همایش منطقه ای شبکه های کامپیوتری

محورهاي همايش:

- امنيت شبكه هاي كامپوتري
- كيفيت و سرعت انتقال داده ها
- محاسبات ابري
- شبكه هاي كامپيوتري و سيستم هاي توزيع شده
- شبكه هاي مجازي

 

 

دبير همايش: دكتر محمد حسين شريفي
دبير علمي: مهندس جواد مرادي
دبير اجرايي: مهندس محسن سلطاني

نظرات