همایش مهندسی برق و توسعه پایدار با محوریت دستاوردهای نوین در مهندسی برق

همایش مهندسی برق و توسعه پایدار با محوریت دستاوردهای نوین در مهندسی برق

محورهاي همايش:

الكترونيك:
- تكنولوژي قطعات نيمه هادي
- نانوالكترونيك و  الكترونيك نوري
- سيستم ها و مدارهاي مجتمع آنالوگ و ديجيتال
- پردازش سيگنال هاي ديجيتال

مخابرات:
- كدينگ و رمزنگاري و امنيت شبكه
- پردازش سيگنال (صوت و تصوير)
- مخابرات ماهواره اي
- مخابرات سيار
- مخابرات و تجهيزات نوري
- ميدان ، امواج و ماكروويو
- نويز در تصاوير ماهواره اي

كنترل:
- سيستم هاي كنترل هوشمند
- كنترل بهينه و بهينه سازي
- اتوماسيون و كنترل صنعتي
- مدلسازي و شناسايي سيستم
- تشخيص خطاو پايش عملكرد سيستم ها

قدرت:
- ماشين هاي الكتريكي  و الكترونيك قدرت
- كيفيت توان
- شبكه هاي توزيع
- برنامه ريزي و مطالعات سيتمهاي قدرت
- مديريت و بهينه سازي سيستمهاي قدرت

مهندسي پزشكي:
- تجهيزات پزشكي
- سيستم هاي تصوير برداري و پردازش تصاوير پزشكي
- بايومديكال و پردازش سيگنال هاي حياتي
- بيوانفورماتيك و روشهاي مدلسازي زيست پزشكي
- مبدل ها و حسگرهاي پزشكي         

 


دبير همايش: دكتر كريم عباس زاده
دبير علمي: دكتر علي اكبر خزاعي
دبير اجرايي: مهندس پيمان گلي

نظرات