نخستین همایش منطقه ای فناوری اطلاعات

نخستین همایش منطقه ای فناوری اطلاعات

اين همايش در تاريخ 14 آذر ماه 1392 با هدف بسترسازي در زمينهء فناوري اطلاعات در جهت به اشتراك گذاشتن دستاوردهاي مراكز علمي كشور و پيشرفت روزافزون فناوري اطلاعات برگزار مي گردد.

 

 

محورهاي همايش:

- دولت الكترونيك
- شهر الكترونيك
- تجارت الكترونيك
- فناوري اطلاعات و برنامه ريزي حمل و نقل
- كاربرد فناوري اطلاعات در مديريت پروژه هاي عمراني
- توريسم الكترونيك
- دادرسي الكترونيك
- اقتصاد الكترونيك
- مديريت ارتباط با مشتري
- و ساير موضوعات مرتبط

 


دبير كميته علمي: مهندس سيد ماهيار حسيني
دبير كميته اجرايي: دكتر مهدي سنايي

نظرات