همایش ملی کاربرد گیاهان دارویی در سبک زندگی و طب سنتی

همایش ملی کاربرد گیاهان دارویی در سبک زندگی و طب سنتی

دانشگاه تربت حيدريه در نظر دارد باهمكاري دانشكده علوم پزشكي تربت حيدريه و موسسه تحقيقات حجامت ايران و نظام صنفي كارهاي كشاورزي تربت حيدريه و حمايت شركت­ها و موسسات مرتبط با طب سنتي وگياهان دارويي، همايشي با عنوان "كاربرد گياهان دارويي در سبك زندگي و طب سنتي" در تاريخ 6 آذر ماه 1392 برگزار نمايد.

 

محورهاي همايش:

- كشاورزي و منابع طبيعي
- پزشكي، دامپزشكي و طب سنتي
- صنعت و اقتصاد
- سبك زندگي
- و ساير موضوعات وابسته

نظرات