دومین همایش ملی آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی زعفران

دومین همایش ملی آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی زعفران

اين همايش با هدف بررسي دانش موجود و آخرين دستاوردهاي پژوهشي محققين گرامي درباره زعفران در تاريخ  8 آبان ماه 1392 برگزار ميگردد.

 

 

محورهاي همايش:

- كشاورزي
- اقتصاد و بازاريابي
- فرآوري، بسته بندي و صنايع وابسته
- صادرات
- پزشكي و داروسازي
- و ساير موضوعات وابسته

نظرات