کنگره ملی دستاوردهای علمی و پژوهشی پسته

کنگره ملی دستاوردهای علمی و پژوهشی پسته

محورهاي كنگره:

- باغباني و توليد
- آفات، بيماريها و علفهاي هرز
- پزشكي و داروسازي
- بازاريابي و تجارت
- صادارات و استانداردها

 


اهداف كنگره:

- فراهم آوردن محيطي مناسب جهت عرضه آخرين دستاوردهاي مهندسان و دانشجويان بويژه در زمينه پسته در سراسر كشور در قالب مقالات و كنفرانس هاي علمي
- ايجاد بستري مناسب جهت آشناييروزافزون دانشجويان و اساتيد دانشگاه هاي سراسر كشور يا صنايع فعال در سطح كشور
- ايجاد ارتباط هرچه بيشتر و فراهم آوردن بستري مناسب براي ايجاد تعاملات علمي و صنعتي پويا
- ارتقاء سطح دانش محققين، كشاورزان و شركت كنندگان در سمينار از طريق برگزاري كارگاه هاي آموزشي
- ايجاد هماهنگي و توسعه روابط بين فعالان عرصه توليد، صنعت و صادرات پسته
- معرفي شركتها و صنايع فعال در بخش پسته كشور از طريق برگزاري نمايشگاه هاي جنبي

نظرات