اولین همایش منطقه ای حسابداری و مدیریت

اولین همایش منطقه ای حسابداری و مدیریت

نخستين همايش منطقه اي حسابداري و مديريت در 29 آبان 1392 با رويكرد تحقق حماسه اقتصادي پيرو منويات مقام معظم رهبري،حمايت از فعاليت هاي علمي-پژوهشي و هدايت در مسير بالندگي هر چه بيشتر  توسعه علمي و صنعتي كشور  در دانشگاه آزاد اسلامي واحد جويبار برگزار خواهد شد.

 

 

اهداف همايش:

- ايجاد فضاي مناسب براي گردهمايي دانشجويان و اعضاي هيات علمي حسابداري و مديريت
- ايجاد انگيزه بين محققين جهت انجام فعاليت هاي پژوهشي
- گردآوري و ارائه دست آوردهاي علمي و پژوهشي حسابداري و مديريت
- تجربه انجام كارهاي گروهي با مشاركت دانشجويان و اعضاي هيات علمي در زمينه هاي مختلف اجرايي وعلمي-كاربردي
- ايجاد ارتباط مؤثر بين نهادها ‏ادارات صنايع و دانشگاهيان
- هدايت پژوهش هاي دانشگاهي در راستاي نيازهاي صنعت
- فراهم آوردن بستري مناسب جهت ارتباط پژوهشگران ممتاز و صاحبان صنايع و كارآفرينان

 


محورهاي همايش:

حسابداري :
- نقش حسابداري و مديريت در افزايش توليد ملي و تحقق حماسه اقتصادي
- نقش اطلاعات حسابداري در بهبود فضاي كسب و كار و اقتصاد كشور
- تاثير حسابداري در تحقق اهداف اصل 44
- بازار سرمايه، شفافيت و حسابداري
- مديريت هزينه و ارزش آفريني براي سهامداران
- مديريت مالي،خصوصي سازي ، تجاري سازي و آزاد سازي
- اخلاق در حسابداري و حسابرسي
- استانداردهاي حسابداري و حسابرسي
- مديريت مالي بين المللي و روش هاي تامين منابع مالي
- كاربرد روش هاي هزينه يابي در حسابداري مديريت
- يافته هاي نوين و ساير مباحث روز در حسابداري

 مديريت :
- چالش هاي مسايل مديريتي توليد ملي (ساختار، منابع انساني ، تكنولوژي و محيط جهاني)
- مديريت رفتار، مديريت زمان ، مديريت سود، مديريت دانش در سازمانها
- مديريت و تكنيك هاي بهينه سازي
- مديريت بازرگاني و بازاريابي ، آموزش،‏‏‏ ‏‏راهبردي، بيمه ، كارآفريني
- سازمان و اندازه گيري رضايت مشتريان
- مديريت كيفيت ، بهره وري و تعالي سازماني
- يافته هاي نوين و ساير مباحث روز در مديريت

 

نظرات