سومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفان های گردو غبار

سومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفان های گردو غبار

محورهاي همايش:

- فيزيك و ديناميك باد و ذرات بادرفت 
- اندازه ­گيري و پايش مستقيم و غير مستقيم  زميني با استفاده از فنآوري سنجش از دور فرسايش بادي و طوفان ­هاي گرد و غبار و نهشته ­هاي آن ­ها
- مدل ­سازي و ارزيابي مدل­ هاي مورد استفاده در فرسايش بادي و طوفان ­هاي گرد و غبار
- شناخت دانش ­هاي بومي و همچنين روش­ هاي نوين كنترل فرسايش بادي
- بررسي تاثير فرسايش بادي و پديده ريزگردها بر بخش ­هاي محيط زيست و منابع طبيعي، كشاورزي، بهداشت و سلامت شهروندان، صنايع
- خشكسالي، تغيير اقليم و تأثير آن بر فرسايش بادي و طوفان هاي گرد و غبار

 


دبير همايش: دكتر محمد زارع
دبير علمي: دكتر محمدرضا اختصاصي
دبير اجرايي: دكتر اكبر دهقان نژاد

نظرات