نخستین کنفرانس ملی انجمن انرژِی ایران

نخستین کنفرانس ملی انجمن انرژِی ایران

محورهاي كنفرانس:

- انرژي‌هاي تجديدپذير و توسعه پايدار
- بهينه‌سازي انرژي
- انرژي و محيط زيست
- نفت و گاز و پتروشيمي
- فناوري‌هاي نوين

نظرات