نخستین همایش ملی HSE با رویکرد صنایع بالادستی نفت و گاز

نخستین همایش ملی HSE با رویکرد صنایع بالادستی نفت و گاز

اهداف همايش:

- شناسايي نيازمندي هاي صنايع بالادستي در زمينه ي HSE
- تاكيد بر ضرورت پياده سازي سيستم هاي HSE در صنايع بالادستي ايران
- پيوند دانشگاه با صنعت و معرفي قابليت هاي دانشگاه صنعت نفت
- معرفي تكنولوژي ها و فناوري هاي نوين با سطح HSE قابل قبول
- برگزاري جلسه ي هم انديشي صنعتگران و دانشگاهيان براي حل مشكلات صنعت بالادستي
- تبادل علم و تجربه
- ارائه ي راهكار هاي عملي و قابل اجرا براي حل مشكلات صنعت بالادستي

 


محورهاي همايش:

استاندارد ها و نظام مديريت HSE :
- نقش نظام مديريت HSE در بهره وري سازمان
- نقش نظام مديريت HSE در كليه ي مراحل اجراي طرح هاي توسعه اي و پروژه هاي نفت و گاز علي الخصوص در ميادين مشترك
- مديريت HSE پيمانكاران
- پژوهش در نظام مديريت HSE
- شاخص هاي ارزيابي عملكرد در نظام مديريت HSE
- قابليت اطمينان و مديريت يكپارچگي سرمايه Asset Integrity در صنايع بالادستي
- نظام مديريت HSE و پيمانكاران
- چگونگي پياده سازي مديريت HSE در ساختار موجود وزرات نفت
- بررسي شاخص هاي توسعه ي پايدار با رويكرد شاخص هاي اجتماعي و اقتصادي


مهندسي ايمني و مديريت ريسك:
- ارزيابي و مديريت ريسك هاي صنايع بالا دستي
- خطاي انساني و كنترل فاكتورهاي انساني
- روش هاي ايمن سازي عمليات صنايع بالادستي با رويكرد عمليات ذاتا ايمن(ايمني پروژه، ايمني فرايند و ايمني سكوهاي فراساحلي)

 
مهندسي آتش:
- ارزيابي و مديريت ريسك حريق و فوران چاه هاي نفتي
- بررسي روش هاي Active/ Passive fire protection


محيط زيست:
- مديريت محيط زيست
- تصفيه ي آب براي مصارف شرب و صنعتي
- تصفيه ي فاضلاب بهداشتي و صنعتي
- مديريت پسماند
- زباله سوز و پسماند هاي ويژه
- مديريت و كنترل آلودگي هوا
- مديريت ريسك هاي زيست محيطي گل ها و پسماند هاي حفاري
- محورهاي ويژه(فن آور هاي نوين، نانو، GIS، EIA,...)
 
 
سلامت و بهداشت صنعتي :
- ارزيابي مواجهه با آلاينده هاي فيزيكي، شيميايي و بيولوژيكي
حدودهاي تماس شغلي(OEL)
- روش هاي نمونه برداري و تحليل داده
- بيماري هاي شغلي
- قوانين، مقررات و الزامات قانوني(ملي-بين المللي)
- مديريت استرس، خستگي و رضايت شغلي كاركنان
- روانشناسي صنعتي و تامين بهداشت رواني كاركنان
- مشاغل سخت و زيان آور در صنايع بالادستي

 
مديريت بحران و پدافند غيرعامل:
- ارزيابي و مديريت حوادث در صنايع بالادستي
- تحليل و ريشه يابي حوادث مهم صنايع بالادستي و درس آموزي از آن
- تحليل آماري حوادث چاه هاي نفت و گاز و شاخص هاي بهبود عملكرد آن
- الگوهاي مديريت بحران در صنعت نفت


تكنولوژي ها و فناوري هاي نوين:
- تكنولوژي ها و فناوري هاي جديد در صنايع بالادستي در خدمت ارتقاي سطح HSE  و افزايش توليد
- سودآوري اقتصادي فناوري هاي نوين در حفاري كه آسيب هاي زيست محيطي پاييني دارند؛ از جمله UBD
- روش هاي نوين و امكان سنجي آنها براي مهار و اطفاي حريق حاصل از فوران چاه ها

نظرات