کنفرانس بین المللی کارآفرینی با تاکید بر بهبود فضای کسب و کار

کنفرانس بین المللی کارآفرینی با تاکید بر بهبود فضای کسب و کار

اهداف كنفرانس:

- to discuss the most advanced scientific achievements in the area of entrepreneurship development knowledge and improvement of business environment both in theory and practice contents.
 
- to exchange views on methodologies the state-of-the-art methods and techniques relevant to entrepreneurship and business environment

-  to explore the effective strategies, the most practical policies and approaches affecting entrepreneurship development  and improvement of business environment


موضوعات كنفرانس:

-  Entrepreneurial Finance 
-  Government Policies, Programs, and  Subsidies
-  Entrepreneurship Education & Training
-  R & D Transfer and Innovation
-  Cultural and Social Norms
-  Market Openness and Dynamics
-  Regulations and Property Rights
-  Physical, Commercial and Services Infrastructures 
-  Entrepreneurial Opportunities Exploitation

نظرات