همایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین

همایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین

توسعه پايدار ايران اسلامي، مستلزم ايجاد زيرساخت‌هاي علمي به ويژه در حوزه علوم مهندسي است. در اين ميان مهندسي عمران با توجه به نفوذ فراگير در ميان علوم مهندسي، نقشي بي‌بديل در توسعه و رشد كشور ايفا مي‌كند. روشن است كه هم انديشي و گردهمايي متخصصين و مهندسين عمران فرصتي مغتنم براي براي بررسي چالش‌ها و ارائه راهكارهاي سودمند در اين حوزه است. همايش ملي مهندسي عمران كاربردي و دستاوردهاي نوين كه در تاريخ 30 بهمن ماه سال 1392 در شهرستان كرج برگزار خواهد شد بر آن است تا بستري را براي ارائه آخرين پژوهش‌ها، تجربيات و دستاوردها در زمينه مهندسي عمران فراهم آورد.

محورهاي همايش:

- مهندسي سازه
- مهندسي ژئوتكنيك
- مديريت ساخت و اجرا
- آموزش و توسعه مهندسي عمران
- مهندسي زلزله و بهسازي لرزه‌اي
- نقشه برداري، زئودزي و ژئوماتيك
- مهندسي راه، حمل و نقل و ترافيك
- فناوري‌هاي نوين در مهندسي عمران
- مهندسي محيط زيست و توسعه پايدار
- ايمني، مديريت بحران و پدافند غيرعامل
- مهندسي منابع آب، سازه‌هاي هيدروليكي و دريايي

نظرات