اولین همایش ملی فناوریهای نوین در صنایع برق و رباتیک

اولین همایش ملی فناوریهای نوین در صنایع برق و رباتیک

محورهاي همايش:

برق:

- الكترونيك
- سيستم هاي قدرت
- مخابرات و شبكه
- تئوري كنترل و كاربرد
- مهندسي پزشكي


كامپيوتر:

- هوش مصنوعي
- پردازش سيگنال
- محاسبات الگوريتم و معماري
- شبكه و امنيت
- تكنولوژي اطلاعات
- تجارت الكترونيك
 

رباتيك:

- هوش مصنوعي
- رباتهاي صنعتي و هوشمند
- ميكرو رباتيك و نانو رباتيك
- رباتهاي پرنده، زيردريايي و انسان نما
- سنسورها و ابزار دقيق

 


رئيس همايش: قاسم قرباني رستم
دبير همايش: علي صفري

نظرات