همایش بین المللی بیداری اسلامی و بسیج جهانی مستضعفین

همایش بین المللی بیداری اسلامی و بسیج جهانی مستضعفین

اهداف همايش:

-  تبيين مفهوم بسيج، بسيجي، مستضعف و بسيج مستضعفين در سطح جهان
- تبيين نقش و جايگاه بسيج به عنوان الگوي كارآمد براي مستضعفين جهان
- تبيين نسبت ميان تفكر بسيجي و بيداري اسلامي
- آسيب شناسي و بررسي چالش ها و فرصت هاي حضور تفكر بسيجي در كشورهاي حوزه بيداري اسلامي
- بهره گيري از توانمندي هاي تفكر بسيجي در حوزه ديپلماسي عمومي
- بستر سازي براي تدوين راهبردها، سياست ها و برنامه هاي مربوط به معرفي بسيج به كشورهاي اسلامي و مستضعفان جهان
- تبادل ديدگاه ها، تجارب عملي و اجرايي نخبگان، اساتيد، صاحب نظران و برنامه ريزان بسيجي
- شناخت و بررسي تجارب موفق بسيجيان در عرصه بين الملل


محورهاي همايش:

- مفهوم شناسي و مباني نظري
  آسيب شناسي جنبش هاي اسلامي معاصر
  پيشينه بيداري اسلامي در منطقه
  مفاهيم و تعاريف؛ بسيج، بسيجي، مستضعف و بسيج مستضعفين
  بيداري اسلامي؛ مفاهيم و تعاريف
  بيداري اسلامي يا بهار عربي؟
 
  
- بيداري اسلامي؛ آسيب شناسي و آينده پژوهي
  نقش انقلاب اسلامي در بيداري اسلامي
  تاثير ناكارآمدي حكومت هاي وابسته در پيدايش بيداري اسلامي
  مسئله فلسطين و بيداري اسلامي
  بيداري اسلامي و چالش هاي پيش رو در كشورهاي منطقه
  بيداري اسلامي و افق امت واحده اسلامي
  بيداري اسلامي و شكوفايي تمدن نوين اسلامي
  مواضع و رويكردهاي جريان هاي سياسي جهان اسلام نسبت به بيداري اسلامي
  سوريه، جبهه مقاومت و بيداري اسلامي
  بيداري اسلامي؛ الگوي مستضعفين جهان
  بيداري اسلامي و تحول در نظريه هاي انقلاب
  گفتمان امام خميني (ره) و امام خامنه اي و بيداري اسلامي
 
 
- تفكر بسيجي؛ الگوي بيداري اسلامي
  تفكر بسيجي، مقاومت و بيداري اسلامي
  تفكر بسيجي و نهضت جهاني مستضعفين
  بسيج، ديپلماسي عمومي و بيداري اسلامي
  بررسي راهكارهاي ترويج فرهنگ و تفكر بسيجي در سطح جهان
 
 
- بيداري اسلامي، بسيج و نظام سازي
  بسيج و امت واحده اسلامي
  بسيج؛ ملت سازي، نهادسازي و نظام سازي
  تفكر بسيجي و دوران گذار بيداري اسلامي
  بيداري اسلامي و الگوهاي بومي نظام سازي
  مردم سالاري اسلامي و بيداري اسلامي
 
 
- بيداري اسلامي و فقه حكومتي مذاهب اسلامي
  نقش علماي اسلام در بيداري اسلامي
  بيداري اسلامي و تحول در فقه حكومتي اهل سنت
  بيداري اسلامي؛ بسيج، امت و امامت
  مباني فرانظري بيداري اسلامي
  بيداري اسلامي و تقريب مذاهب اسلامي
  بيداري اسلامي و جريان هاي تكفيري در جهان اسلام
 
 
- نظام سلطه و  بيداري اسلامي
 سياست هاي تفرقه افكنانه نظام سلطه در فرآيند بيداري اسلامي
 نقش سازمان هاي امنيتي اطلاعاتي نظام سلطه در تحولات بيداري اسلامي
 بيداري اسلامي و حقوق بشر
 نظام سلطه و سياست مصادره بيداري اسلامي
 بحران سوريه؛ زخمي بر پيكر بيداري اسلامي
 سياست آمريكا در قبال جمهوري اسلامي در پرتو تحولات بيداري اسلامي
 
 
- بيداري اسلامي و تحولات راهبردي منطقه
  بيداري اسلامي و آينده ژئوپليتيك فلسطين
  موجوديت رژيم صهيونيستي در پرتو تحولات بيداري اسلامي
  ژئوپليتيك انقلاب اسلامي در پرتو تحولات بيداري اسلامي
  بيداري اسلامي و بسيج نيروهاي ضدسلطه
  نقش نقض كرامت انساني ملل منطقه در پيدايش بيداري اسلامي
  بيداري اسلامي و رقابت هاي فرا آتلانتيك
  رويكرد رژيم صهيونيستي نسبت به بيداري اسلامي
  بيداري اسلامي و شكل گيري جهان چندقطبي
  بيداري اسلامي و پيچ تاريخي تحولات جهاني
  بيداري اسلامي و شكل گيري اتحاد جماهير اسلامي
  واكنش نهادهاي منطقه اي نسبت به بيداري اسلامي
 
 
-  بيداري اسلامي؛ مطالعات موردي
  تحليلي بر بيداري اسلامي در تونس، مصر، ليبي، يمن، بحرين و عربستان سعودي
  سياست خارجي جمهوري ايران در قبال بيداري اسلامي
  نقش رسانه ها در تحولات بيداري اسلامي
  بيداري اسلامي و امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران
  تاثير بيداري اسلامي در بيداري ملت هاي جهان
  بيداري اسلامي و بحران اقتصادي در اروپا
  بيداري اسلامي و جنبش اشغال وال استريت در آمريكا

نظرات