اولین همایش سبک زندگی پیامبر (صلی الله علیه و آله)

اولین همایش سبک زندگی پیامبر (صلی الله علیه و آله)

محورهاي همايش:

سبك زندگي پيامبر در ارتباط با ديگران
- مديريت اسلامي
- اقتصاد اسلامي
- سياست اسلامي
- اتحاد مسلمين
- مسلمانان (نقد ديدگاه سلفيه تكفيري)
- غير مسلمان
- تشكيل زندگي و خانواده
- صله رحم
- مقام و منزلت زن
- جوانان
- كودكان
- همسايه
- تبليغ و نفوذ در قلوب
- شاد زيستن
- مشورت با ديگران و ...

سبك زندگي پيامبر در ارتباط با خويشتن
- اخلاق فردي و تهذيب
- بهداشت فردي
- پوشش و آرايش
- نظم و انضباط 5- كار و كوشش
- خوراك و ...

سبك زندگي پيامبر در ارتباط با طبيعت
- محيط زيست
- كشاورزي و گياهان
- حيوانات و ...

سيره و روش پيامبر از منظر ديگران
- از منظر قرآن كريم
- از منظر اهل بيت
- از منظر صحابه
- از منظر همسران
- از منظر دانشمندان

نظرات