سومین همایش انرژی باد و خورشید

سومین همایش انرژی باد و خورشید

اهداف همايش:

معرفي اهميت موضوع و تاريخچه استفاده از انرژي باد و خورشيد در ايران و جهان
 
افزايش آگاهي نسبت به اهميت انرژي باد و خورشيد در صنعت برق، تهويه مطبوع، حمل و نقل، محيط زيست و ...
 
مدلسازي سامانه هاي توليد انرژي مستقيم و غير مستقيم از انرژي باد و خورشيد و سامانه هاي تركيبي اين دو انرژي
 
ارائه روش ها علمي و فن آوري هاي جديد در حوزه بهره برداري از انرژي باد و خورشيد
 
پتانسيل سنجي جغرافيايي، فني و مهندسي نصب و بهره برداري از مزارع خورشيدي و بادي
 
اثرات مثبت و منفي زست محيطي استحصال انرژي باد و خورشيد
 
شناسائي موانع و ارائه راه حل ها براي ايجاد دانش و فن آوري در حوزه انرژي باد و خورشيد
 
ملاحضات فني و اقتصادي شيوه هاي محتلف بهره برداري از انرژي باد و خورشيد
 
ارزيابي توانايي هاي علمي در زمينه برآورد، طراحي و اجراي برنامه هاي انرژي هاي نو و به طور اخص انرژي باد و خورشيد
 
معرفي نقش پژوهش و تحقيق در پيشرفت صنعت، ايجاد علاقه در شركت ها، سازمان ها و واحدهاي مختلف به امر پژوهش و تعريف نيازهاي تحقيقاتي
 
آشنايي و دستيابي به آخرين دستاوردها و تكنولوژي پيشرفته جهان
 
معرفي نرم افزارهاي طراحي و شبيه سازي فناوريهاي مختلف انرژي باد و خورشيد
 
توجه و دقت نظر دست اندركاران صنعت برق به ضرورت توسعه پايدار و حفاظت محيط زيست

محورهاي همايش:

چالش هاي توسعه انرژي باد و خورشيد در ايران
 
شيوه هاي مختلف استحصال انرژي باد و خورشيد از گذشته تاكنون
 
چشم انداز فني و اقتصادي انرژي باد و خورشيد در ايران و جهان
 
جايگاه انرژي باد و خورشيد در منطقه
 
بومي سازي فن آوري استحصال انرژي باد و خورشيد
 
محيط زيست و انرژي باد و خورشيد
 
پتانسيل سنجي، شناخت و توسعه منابع انرژي باد و خورشيد
 
تشويق بخش خصوصي در سرمايه گذاري و مشاركت در حوزه انرژي باد و خورشيد
 
تحقيق و توسعه روشهاي نوين ارتقاي بهره وري انرژي باد و خورشيد در ايران
 
معرفي نقش پژوهش و تحقيق در پيشرفت صنعت، ايجاد علاقه در شركت ها، سازمان ها و واحدهاي مختلف به امر پژوهش و تعريف نيازهاي تحقيقاتي
 
فنآوريهاي توليد،تبديل،ذخيره سازي و مصرف انرژي باد و خورشيد
 
سيستم هاي اطلاعات مكاني و داده هاي ماهواره اي با كاربرد انرژي باد و خورشيد
 
قوانين، مقررات و استانداردهاي ملي و بين المللي مورد نياز
 
سهم انرژي باد و خورشيد در سبد انرژي خانوارهاي شهري و روستايي
 
انرژي باد و خورشيد و پدافند غير عامل
 
تاثير توليدات انرژي باد و خورشيد بر امنيت و پايداري سيستم هاي قدرت
 
برنامه ريزي استراتژيك و برنامه ريزي عملياتي در توسعه انرژي باد و خورشيد در ايران
 
اقتصاد و انرژي باد و خورشيد، فرصت هاي سرمايه گذاري در بخش انرژي باد و خورشيد
 
بررسي اثرات اقتصادي و اجتماعي توسعه انرژي باد و خورشيد
 
سياست گذاري انرژي هاي باد و خورشيد و توسعه پايدار
 
كسب دانش فني و بومي سازي فن آوري هاي پيشرفته
 
تاثيرات كنوانسيون ها، معاهدات و قوانين بين المللي زيست محيطي بر بخش انرژي باد و خورشيد

نظرات