دومین همایش علمی مهندسی فرآیند پالایش و پتروشیمی

دومین همایش علمی مهندسی فرآیند پالایش و پتروشیمی

اهداف همايش:

- معرفي اهميت مهندسي فرآيند، مهندس فرآيند در ارتقاي كيفي و كمي توليدات پايين دستي
- افزايش آگاهي نسبت به تكنولوژيهاي و نرم افزارهاي نوين مهندسي فرآيند
- شبيه سازي و مدلسازي سامانه هاي توليد صنايع شيمايي به وسيله مهندسي فرآيند
- ارائه روش ها علمي و فن آوري هاي جديد در حوزه مهندسي فرآيند
- پتانسيل سنجي بهينه كردن مصرف انرژي و جنبه هاي زيست محيطي
- اثرات مثبت و منفي زست محيطي فرآيندهاي شيميايي
- شناسائي موانع و ارائه راه حل ها براي ايجاد دانش و فن آوري در حوزه مهندسي فرآيند
- ملاحظات فني و اقتصادي شيوه هاي محتلف بهره برداري منايع فسيلي در صنايع پايين دستي
- ارزيابي توانايي هاي علمي در زمينه برآورد، طراحي و اجراي برنامه هاي مهندسي فرآيند
- معرفي نقش پژوهش و تحقيق در پيشرفت صنعت، ايجاد علاقه در شركت ها، سازمان ها و واحدهاي مختلف به امر پژوهش و تعريف نيازهاي تحقيقاتي
- آشنايي و دستيابي به آخرين دستاوردها و تكنولوژي پيشرفته جهان

محورهاي همايش:

- طراحي مفهومي، شبيه سازي و مدلسازي انواع  فرآيندهاي صنايع پتروشيمي و پالايشگاهي
- بهينه سازي فرآيندهاي صنايع شميايي، پالايشي، پتروشيمي و ...
- ارزيابي فعاليت كاتاليست هاي صنعتي به صورت عملياتي
- افزايش مقياس فرآيندهاي شيميايي واحدهاي صنعتي
- سيستم هاي كنترلي فرآيندهاي صنعتي
- مطالعات امكان سنجي و ارزيابي فني و اقتصادي پروژه هاي فرآيندي
- مديريت انرژي و محيط زيست در مهندسي فرآيند
- ارزيابي ، بررسي و كنترل مخاطرات در واحدهاي عملياتي
- افزايش بهره وري توليد واحدهاي صنعتي به كمك مهندسي فرآيند
- پديده هاي انتقال
- ترموديناميك و تعادل فازي
- فرآيندهاي جداسازي
- مدلسازي و شبيه سازي
- ديناميك سيالات محاسباتي
- آموزش و نرم افزار در مهندسي فرآيند
- و...

نظرات