نخستین همایش ملی آلودگی های محیط زیست و روش های کنترل آن

نخستین همایش ملی آلودگی های محیط زیست و روش های کنترل آن

اهداف همايش:

- آلودگي هاي محيط زيست (هوا.آب وخاك)
- آلودگي هاي محيط زيست و سلامت
- محورهاي ويژه   

 

محورهاي همايش:

آلودگي هاي محيط زيست(هوا.آب وخاك)
- شناسايي.پايش و كنترل منابع آلاينده
- مدل سازي انتشار آلاينده ها
-  بررسي اثرات ريز گردها بر سيماي محيط زيست و اكوتوريسم در استان هاي مرزي
- فناوري نوين در كنترل آلودگي
- ملاحظات اقتصادي در شناسايي و پايش و كنترل منابع توليد ريز گردها


آلودگي هاي محيط زيست و سلامت
- ارزيابي تاثير تغييرات زيست محيط بر سلامت
- برنامه ريزي ارتقاء سلامت محيط زيست و توسعه پايدار


محورهاي ويژه
- كاربرد هاي بيوتكنولوژي و نانو تكنولوژي در حفاظت كنترل و پالايش هوا.اب و خاك
- كاربردGIS وRS در مطالعات آلاينده هاي زيست محيطي
- استاندارد آلاينده هاي خطرناك زيست محيطي
- محيط زيست و فناوري اطلاعات

نظرات