دومین همایش ملی کامپیوتر

دومین همایش ملی کامپیوتر

محورهاي همايش:

- شبكه هاي كامپيوتري  و  سيستم هاي  توزيعي
- مهندسي نرم افزار و متدولوژي هاي توسعه
- دولت الكترونيك و نرم افزارهاي سازماني
- معماري كامپيوتر و سيستم هاي ديجيتال
- سيستم هاي هوشمند و محاسبات نرم
- تجارت الكترونيك و آموزش مجازي
- امنيت رايانه  و  پدافند غير عامل
- داده كاوي  و  كاربرد هاي آن
- جرايم رايانه اي و كشف جرم
- فناوري اطلاعات و ارتباطات
- و ساير موارد مرتبط

نظرات