چهارمین کنفرانس ملی سازه و فولاد

چهارمین کنفرانس ملی سازه و فولاد

محورهاي كنفرانس:

- سيستم هاي سازه اي جديد فولادي
- فولاد پر استحكام
- سازه هاي بلند فولادي
- سازه هاي مركب
- سازه هاي خاص فولادي (پل، برج انتقال نيرو و ... )
- تئوري طراحي سازه هاي فولادي
- مطالعات موردي و عددي در سازه هاي فولادي
- طرح لرزه اي
- پايداري ،‌خستگي و شكست در سازه هاي فولادي
- مقررات و استانداردها
- اتصالات (پيچ . مهره و جوش)
- روش هاي پيشرفته ساخت و اجرا
- روش هاي بازرسي و نگهداري سازه هاي فولادي
- سازه هاي فولادي مقاوم در برابر آتش و خوردگي
- مقاوم سازي و بهسازي لرزه اي
- كاربرد فولادهاي ويژه مدرن در سازه ها
- مطالعات آزمايشگاهي
- پدافند غيرعامل

نظرات