همایش ملی تغذیه دام و طیور

همایش ملی تغذیه دام و طیور

اهداف همايش:

- هم‌انديشي اساتيد و صاحب‌نظران مراكز آموزش عالي و مراكز پژوهشي
- يافتن راهكارهاي اجرايي مؤثر براي توسعۀ بخش دامپروري در كشور
- تعامل بخش تحقيقات با اجرا و توليد
- تشويق پژوهشگران جوان به تحقيقات جديد
- يافتن ايده‌هاي نو به منظور تداوم تحقيقات كاربردي

 

محورهاي همايش:

- گياهان دارويي در تغذيۀ دام و طيور
- سيستم‌هاي نوين تغذيۀ دام و طيور
- افزودني‌ها در تغذيۀ دام و طيور
- تعيين احتياجات غذايي دام و طيور
- تغذيۀ دام و طيور و محيط زيست
- روش‌هاي خوراك‌دهي
- مدل‌هاي رياضي در تغذيۀ دام و طيور
- بيوتكنولوژي تغذيه
- فيزيولوژي تغذيه
- تغذيۀ باليني (اختلالات متابوليكي و ...)
- فرآوري و عمل‌آوري مواد خوراكي و استفاده از آنها در تغذيۀ دام و طيور
- ساير موضوعات مرتبط

نظرات