اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار

اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار

اهداف همايش:

- آشنايي با آخرين دستاوردهاي علمي،صنعتي و جديدترين متدهاي پژوهشي انجام يافته و فن آوريهاي نوين
- ارائه راهكارهاي مناسب در برابر تهديدات زيستي در جامعه بمنظور دستيابي به توسعه پايدار در بخشهاي كشاورزي و منابع طبيعي
- ترويج تحقيقات بنيادي وكاربردي در كليه بخشهاي منابع طبيعي و كشاورزي و شناسايي ايده هاي برتروتبديل آنها به طرحهاي سازنده
- فرهنگ سازي و آموزش مناسب بمنظور آشنايي با پدافند زيستي در جامعه و لزوم مقابله يا تهديدات زيستي
- توجه و دقت نظر دستانداركاران به ضرورت حفاظت از كشاورزي و منابع طبيعي پايدار
- راه اندازي دبيرخانه دائمي همايش مجازي كشاورزي و منابع طبيعي پايدار
- دسترسي آسان علاقمندان و صرفه جويي در هزينه و وقت پژوهشگران

 

 

محورهاي همايش :

- مديريت ، اقتصاد ، ترويج و آموزش كشاورزي
- مكانيزاسيون و مكانيك ماشينهاي كشاورزي
- هواشناسي و بيوتكنولوژي كشاورزي
- حشره شناسي كشاورزي
- آبخيزداري و مديريت منابع آب و خاك
- آبياري و زهكشي
- محيط زيست و آمايش سرزمين
- جنگل و مرتع و بيابان
- زراعت و اصلاح نباتات
- علوم باغباني و فضاي سبز
- توليدات گياهي و اگرواكولوژيك
- علوم و صنايع غذايي
- علوم دام و دامپزشكي
- علوم شيلات و آبزيان
- سيستم اطلاعات جغرافيايي(GIS)
- شناسايي و مبارزه با علفهاي هرز
- علوم تكنولوژي نهال و بذر
- پدافند غيرعامل و امنيت زيستي

 

 

رئيس همايش: دكتر ابوالقاسم مير حسيني
دبير علمي: دكتر ميثم طباطبايي

 

نظرات