سمینار تخصصی کنترل و زمینه های کاربرد آن در صنایع مختلف

سمینار تخصصی کنترل و زمینه های کاربرد آن در صنایع مختلف

موضوعات سمينار:

- معرفي كنترل و كاربردهاي كنترل در علوم مختلف
- معرفي كاربردهاي كنترل در علوم فني- مهندسي
- تدوين جايگاه ممتاز و منحصر بفرد گرايش كنترل در بين گرايشات اصلي مهندسي برق
- تشريح حوزه هاي اصلي كاربردي مهندسي كنترل نظير هوا-فضا، صنايع توليدي و صنايع فرآيندي
- تشريح جايگاه دانش كنترل در مهندسي نفت و صنايع مرتبط به عنوان اصلي ترين تامين كننده مبنع انرژي جهان
- بيان پاره اي از مباحث تئوريك مرتبط با هر يك از مسايل كاربردي فوق
- معرفي پتانسيل هاي كاربري و نظري مهندسي كنترل در كشور و جمع بندي مباحث

نظرات