اولین همایش آمیزه­های پلیمری پیشرفته در صنایع بسته­بندی

اولین همایش آمیزه­های پلیمری پیشرفته در صنایع بسته­بندی

اهداف همايش:

- معرفي مواد و محصولات جديد به شركت ها و موسسات صنعتي
- ايجاد ارتباط مستقيم بين حلقه هاي مختلف زنجيره توليد شامل، تامين­كنندگان مواد اوليه، توليدكنندگان بسته بندي، دانشگاه و موسسات نظارتي
- ارايه راه­حل­هاي جديد با توجه به اشراف بوجود آمده در بخش مواد و آميزه­هاي پليمري براي مشكلات صنعت­گران
- استفاده از پتانسيل­هاي دانشگاهي شامل پروژه­هاي انجام شده در دانشگاه خدمات فني و مهندسي قابل انجام در دانشگاه بوسيله صنايع بسته­بندي


نظرات