دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

اهداف كنفرانس:


- فراهم نمودن بستري براي تبادل نظر ميان دانشگاهيان، استراتژيست­ ها و فعالان كسب­ وكارها
- تبيين تأثير مديريت استراتژيك بر روند توسعۀ پايدار سياسي و اقتصادي
- تبيين جايگاه مديريت استراتژيك در فرايند تصميم­ سازي مديران كشور
- انتخاب، معرفي و تقدير از مهم ترين دستاوردهاي مديريت استراتژيك كشور

 

محورها و موضوعات كنفرانس:

- رويكردها و مدلهاي مديريت استراتژيك
- جهاني­ سازي و تجارت الكترونيك و چالش­ هاي مديريت استراتژيك
- حاكميت شركتي (Corporate Governance): مسائل و روابط بين مديران سازمان
- ملاحظات اخلاقي و مسئوليت­هاي اجتماعي
- مدلها و رويكردهاي مختلف تحليل صنعت
- رويكردهاي ارزيابي ريسك
- شناسايي بازارهاي بالقوه در كشورهاي در حال توسعه
- ملاحظات استراتژيك در مديريت روابط بين سهامداران
- رويكردهاي ارزيابي هوش رقابتي (Competitive Intelligence)
- مديريت فرهنگ سازماني (Corporate culture) براي مزيت هاي رقابتي بين­ المللي
- رويكردهاي فرموله­ بندي استراتژي شركتي (Corporate strategy)
- تحليل SWOT و پي­ ريزي استراتژي كسب­ وكار (Business strategy)
- انواع استراتژي­هاي رقابتي كسب­ وكار
- انواع استراتژي­ هاي تعاوني (Cooperative strategy)
- رويكردها و تكنيك­ هاي تحليل پورتفوليو (Portfolio analysis)
- ساختارهاي سازماني پيشرفته
- تحليل وضعيت (Situational analysis) در برنامه ريزي استراتژيك
- رهبري و مديريت استراتژيك
- سناريونگاري شركتي براي توليد آلترناتيوهاي استراتژيك
- مديريت فرهنگ شركت در پروسۀ پياده­ سازي اثربخش استراتژي ها و مقررات
- رابطۀ مديريت برمبناي هدف با مديريت استراتژيك
- رابطۀ مديريت كيفيت فراگير (TQM) با مديريت استراتژيك
- ارزيابي عملكرد در مديريت استراتژيك
- انواع كنترل در مديريت استراتژيك
- طراحي خط مشي مناسب براي كنترل استراتژيك
- ملاحظات استراتژيك مديريت تكنولوژي و نوآوري
- رويكردهاي توسعۀ نوآورانۀ فرهنگ كارآفريني
- ملاحظات استراتژيك مديريت كسب­ وكارهاي كوچك و كارآفريني
- استراتژي سازمان­هاي غيرانتفاعي (Non-profit)
- نقش كارآفرين به عنوان استراتژيست
- مديريت استراتژيك براي بخش دولتي
-  مديريت استراتژيك سرمايه­ هاي عمومي (Public Funds)
- رابطۀ استراتژي و بودجه­ ريزي عمومي
- ائتلاف هاي استراتژيك
- استراتژي هاي شبكه اي

نظرات