اولین کنگره ملی اوقات فراغت و سبک زندگی جوانان

اولین کنگره ملی اوقات فراغت و سبک زندگی جوانان

اهداف همايش:

- شناخت مسائل جديد حوزه اوقات فراغت جوانان
- شناسايي ابعاد مديريت اوقات فراغت جوانان
- بررسي و مطالعه ابعاد موضوع در گستره ملي
- ايجاد رويكرد علمي و تخصصي و برنامه­ اي نسبت به مسئله سبك زندگي و اوقات فراغت جوانان
- ظرفيت­ سازي در حوزه سياستگذاري، برنامه­ ريزي و اجرا در ساماندهي اوقات فراغت جوانان

محورهاي همايش:

- خرده فرهنگ ها، اوقات فراغت و سبك هاي زندگي جوانان
- اوقات فراغت، سبك هاي زندگي جوانان و چالش هاي جهاني شدن
- سبك هاي زندگي و الگوهاي رفتار فراغتي جوانان
- روندشناسي تحولات و تغييرات در الگوها و سبك هاي رفتار فراغتي جوانان
- جنگ نرم و تهاجم فرهنگي، اوقات فراغت و سبك زندگي جوانان
- سبك زندگي اسلامي – انقلابي – ايراني و اوقات فراغت جوانان
- نقش و جايگاه دستگاه ها و سازمان هاي تاثيرگذار در سبك زندگي و اوقات فراغت جوانان (تعاملات، پيوستگي ها و تضادها)
- نقش و تاثيرگذاري خانواده و همسالان بر سبك زندگي و اوقات فراغت جوانان
- نقش كالاهاي فرهنگي بر اوقات فراغت جوانان
- اوقات فراغت و مشاركت هاي اجتماعي داوطلبانه جوانان
- نقش برنامه هاي تربيت بدني و فعاليت هاي ورزشي بر اوقات فراغت جوانان
- نقش و جايگاه فناوري ها و رسانه هاي نوين در سبك زندگي و اوقات فراغت جوانان
- آسيب شناسي الگوها و شيوه هاي گذران اوقات فراغت جوانان و ارايه راهكارها
- آسيب شناسي منابع، امكانات و فضاهاي گذران اوقات فراغت جوانان و ارايه راهكارهاي بهينه سازي آن
- ارزيابي سياست ها، برنامه ها و طرح هاي مرتبط با اوقات فراغت جوانان در ايران: موفقيت ها و ناكامي ها

نظرات