دومین همایش ملی "بررسی سیر تحوی ادبیات بومی در لرستان"

دومین همایش ملی "بررسی سیر تحوی ادبیات بومی در لرستان"

محورهاي همايش:

- نقش ادبيات بومي در اتحاد و وحدت جامعه
- نقش ادبيات در بازيابي هويت مردم لرستان
- بررسي علل گريز از زبان قومي در لرستان
- نقش ادبيات بومي لرستان در غناي فرهنگي ايران
- آسيب شناسي و شناخت چالش هاي ادبيات بومي در لرستان
- تجلي ولايت اهل بيت (ع)در ادبيات بومي لرستان
- ادبيات مقاومت در لرستان
- ادبيات فولكولوريك و نقش آن در فرهنگ لرستان
- نقش قصه ها و متل ها در شخصيت پذيري و شخصيت سازي مردم لرستان
- راههاي حفظ و احياء زبان و ادبيات بومي در لرستان

نظرات