چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

محور و موضوع اصلي همايش:
- تاكيد بر كيفيت آب و مديريت زه آب ها

 

محورهاي همايش:
مديريت و بهره‌برداري از شبكه­‌هاي آبياري و زهكشي
- شيوه‌هاي ارتقاء مديريت بهره­‌برداري از شبكه­‌ها
- ارزيابي عملكرد سامانه­ هاي اجرا شده
- نقش تشكل­‌هاي بهره‌بردار در نگهداري از شبكه­‌ها
- انتقال مديريت آبياري به بهره­‌برداران
- مديريت آب و الگوي كشت در شبكه­‌ها
- مديريت شبكه­‌ها در دوره­‌هاي خشكسالي
 

ارتقاء بهره‌­وري مصرف آب در شبكه­‌هاي آبياري
- نقش روش‌هاي آبياري در ارتقاء بهره­‌وري مصرف آب
- روش­‌هاي كم آبياري و نقش آن­ها در بهره­‌وري مصرف آب
- بازنگري در برآورد نياز آبي
- اندازه­‌گيري، توزيع و تحويل حجمي آب
- مديريت مصرف بهينه آب در شبكه­‌ها
- نقش شبكه­‌هاي فرعي در ارتقاء بهره­‌وري مصرف آب
- نقش تجهيز، نوسازي و يكپارچه­‌سسازي اراضي در ارتقاء بهره‌وري مصرف آب
- روش­‌هاي ارتقاء راندمان­‌هاي آبياري و در شبكه­‌ها
 

اثرات زيست محيطي شبكه­‌هاي آبياري و زهكشي
- ارزيابي زيست محيطي شبكه­‌هاي آبياري و زهكشي
- روش­‌هاي پالايش زه­‌آب و استفاده از آن
- جايگاه زهكشي كنترل شده و زهكشي زيستي در مديريت جامع و پايدار منابع آب
- مديريت كنترل و دفع زه‌آب­‌ها
- نقش و اولويت زهكشي در توسعه پايدار
- آبشويي اراضي و اصلاح خاك­‌ها
- مديريت شبكه­‌ها در شرايط محدوديت كيفي آب آبياري
- نقش سيستم­‌هاي پايش كمي و كيفي آب و زه­‌آب
 

مطالعات و طراحي شبكه­‌هاي آبياري و زهكشي
- نگرش­‌هاي نوين در روش­‌ها، معيارها و عوامل موثر بر مطالعه و طراحي
- جايگاه و اهميت مزارع آزمايشي در طراحي شبكه­‌هاي آبياري و زهكشي
- بررسي و ارزيابي انواع پوشش­‌ها در زهكشي زيرزميني
- مطالعات رسوب، ژئوتكنيك و سازه‌­هاي هيدروليكي درشبكه­‌هاي آبياري و زهكشي
- نقش مطالعات اجتماعي، مشاركت مردم و مديريت جامع بهره‌برداري در طراحي شبكه­‌هاي آبياري و زهكشي
- بررسي تاثير مالكيت­‌ها روي آرايش شبكه­‌هاي آبياري و زهكشي
 

مسائل و مشكلات اجرايي شبكه­‌هاي فرعي آبياري و زهكشي
- بهره­‌گيري از تجارب ملي و بين‌المللي ساخت شبكه­‌هاي فرعي
- نقش مشاركت مردمي و بخش خصوصي در اجراي شبكه­‌هاي فرعي
- ساده­‌سازي در اجراي شبكه­‌هاي فرعي
- ماشين­‌ها، تكنولوژي و بهره­‌گيري از روش­‌هاي نوين اجرايي در شبكه­‌هاي فرعي
- ارزيابي روش EPC در اجراي شبكه­‌هاي آبياري و زهكشي
 

مباحث نوين در شبكه­‌هاي آبياري و زهكشي
- اتوماسيون در مديريت و بهره­‌برداري از شبكه‌ها
- نرم‌افزارها و مدل­‌هاي مختلف شبيه­‌سازي در مديريت شبكه­‌ها
- كاربرد RS ، GIS و فتو اسكن هوايي در آبياري و زهكشي
- مهندسي ارزش
- مسائل اقتصادي و چالش­‌هاي حقوقي شبكه­‌هاي آبياري و زهكشي

نظرات