نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

با برگزاري هشتمين كنفرانس بين المللي مديريت پروژه و استقبال قابل توجه مخاطبين از بخش ارايه مقالات پژوهشي كنفرانس و همچنين با عنايت به جايگاه ويژه مقالات پژوهشي در ارتقاي سطح علمي كنفرانس، بدين وسيله از تمامي اساتيد، صاحبنظران، كارشناسان، دانشجويان و علاقمندان حوزه مديريت پروژه كشور دعوت مي گردد تا با ارسال دستاوردهاي علمي خود در قالب مقالات پژوهشي به دبيرخانه نهمين كنفرانس بين المللي مديريت پروژه، زمينه ارتقاي هر چه بيشتر سطح علمي اين رويداد بزرگ جامعه مديريت پروژه كشور را فراهم نمايند.

محورهاي كنفرانس:

مديريت استراتژيك پروژه
- استراتژي‏هاي سرمايه‏گذاري
- سازماندهي شركت‏هاي پروژه محور
- مديريت سبد پروژه‏ها
- مطالعات امكان‏سنجي پروژه تامين مالي پروژه
- سيستم‏هاي اجراي پروژه
- ارجاع كار و انتخاب عوامل پروژه
- رويكردها در انواع قرارداد
- عوامل محيطي موثر پروژه
- مديريت آسيب‏هاي پروژه

سازماندهي پروژه
- سازماندهي پروژه
- رهبري پروژه
- كار تيمي
- مديريت سرمايه‏هاي انساني
- جذب و پرورش مديران پروژه
- مديريت تعاملات با ذي‏نفعان پروژه

روشها، فنون، متدولوژي
- مديريت يكپارچگي
- مديريت محدوده
- مديريت زمان
- مديريت هزينه
- مديريت كيفيت
- مديريت منابع
- مديريت ريسك
- مديريت تداركات
- مديريت اختتام
- مديريت و مهندسي ارزش
- تكنيك ها و رويكردهاي جديد مديريت پروژه

مسائل مرتبط با مديريت پروژه
- مديريت ارتباطات
- مديريت و مهندسي ارزش
- تكنيك ها و رويكردهاي جديد مديريت پروژه
- HSE
- بيمه
- فناوري اطلاعات
- مميزي و ارزيابي پروژه

نظرات