ششمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران پدافند غیرعامل

ششمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران پدافند غیرعامل

اهداف همايش:

- كمك به چگونگي حفظ تماميت ارضي، امنيت ملي و استقلال كشور
- بهره گيري از نظريات ، تجربيات و يافته هاي پژوهشي جديد در عرصه پدافند غيرعامل
- ارائه راهكارهايي مبني بر بالا بردن قابليت بقا، استمرار عمليات و فعاليت هاي حياتي و خدمات رساني مراكز حياتي، حساس و مهم نظامي و غير نظامي كشور در شرايط وقوع تهديد، بحران و جنگ
- نشان دادن راه هاي تقليل آسيب پذيري و كاهش خسارت و صدمات تاسيسات، تجهيزات و نيروي انساني مراكز حياتي، حساس و مهم نظامي و غير نظامي كشور در برابر تهديدات و عمليات دشمن
- تبيين راهكارهايي كه سبب سلب آزادي و ابتكار عمل از دشمن در زمينه هاي حياتي ، حساس و مهم شود.
- ارائه نظرياتي براي صرفه جوئي در هزينه هاي تسليحاتي و نيروي انساني
- راه هاي فريب و تحميل هزينه بيشتر به دشمن در صورت فعاليت آفندي عليه جمهوري اسلامي ايران
- كمك به تقويت قدرت بازدارندگي كشور جمهوري اسلامي ايران
- ايمني و محافظت بيشتر شهروندان، شهرها و آباديها، تاسيسات و مراكز در مقابل مخاطرات محيطي
- ترويج و فرهنگ سازي رعايت و به كار گيري تدابير پدافند غير عامل و غير نظامي در مراكز و سازمانهاي دولتي، عمومي و خصوصي و شهروندان

 


محورهاي اصلي همايش:

- رويكردها و مباني نظري پدافند غيرعامل
- پدافند غيرعامل از منظر دين
- فرهنگ سازي و آموزش در پدافند غيرعامل
- پدافند غير عامل و قوانين جمهوري اسلامي ايران
- پدافند غيرعامل و نظام جهاني
- پدافند غيرعامل و امنيت ملي
- تجربيات پدافند غير عامل در كشورهاي دنيا
- پدافند غيرعامل و حفظس سرمايه هاي اجتماعي
- پدافند غيرعامل و جنگ نرم
- اصول و ملاحظات پدافند غيرعامل در فضاي سايبري
- پدافند غير عامل و آمايش سرزمين
- پدافند غيرعامل در اماكن متبركه
- پدافند غيرعامل در مراكز نظامي و انتظامي
- پدافند غيرعامل در برنامه ريزي شهري و شهرسازي
- پدافند غير عامل و حفظ منابع
- اصول پدافند غيرعامل در برنامه ريزي‌هاي كلان اقتصادي
- مكان يابي مراكز بر اساس اصول و ملاحظات پدافند غيرعامل
- پدافند غيرعامل در مديريت بحران
- پدافند غيرعامل و مرزها
- حمل و نقل و پدافند غيرعامل
- پدافند غيرعامل و تهديدات بيولوژيك
- كاربرد GIS و RS در پدافند غيرعامل

نظرات