دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی

دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی

اهداف كنفرانس:

- تبيين مواضع راهبردي مقام معظم رهبري(دام عزه)
- گرد هم آوردن انديشمندان، خبرگان و صاحبنظران
- ارائه مدل مديريت بومي ايراني - اسلامي
- رشد توليد
- كارآفريني و توسعه اقتصادي كشور

 


محورهاي كنفرانس:

- نوآوري، خلاقيت و كارآفريني
- توسعه اقتصادي، توليد و مديريت مالي
- رهبري و رفتار سازماني
- مديريت سيستم ها و فناوري اطلاعات
- مديريت كيفيت، بهره وري و تعالي سازماني
- مديريت راهبردي
- بخش آزاد

 

نظرات