نخستین همایش ملی ورزشهای آبی و ساحلی ایران

نخستین همایش ملی ورزشهای آبی و ساحلی ایران

اهداف همايش:

هدف از برگزاري اين همايش شناساندن ورزش هاي آبي ساحلي توسط متخصصان رشته هاي مختلف ورزشي و دانشگاهي است. از آنجا كه رشته هاي ورزشي آبي ساحلي از جمله ورزش هاي مفرح در سطح جامعه است برنامه ريزي در جهت توسعه و ترويج آنها در سطح جامعه ضروري به نظر مي رسد.

 


محورهاي همايش:

- واكاوي سخنان مقام معظم رهبري در خصوص توسعه ورزش هاي همگاني
- جايگاه ورزش هاي آبي ساحلي در چشم انداز 1404
- روش هاي مختلف براي ارتقاي ورزش هاي آبي ساحلي و تحصيلات دانشگاهي، زير ساخت ها
صنايع وابسته، توليد ملي، اشتغال، اقتصاد، گردشگري و ورزش هاي آبي ساحلي
- جايگاه سواحل مكران در توسعه ورزش هاي آبي ياحلي، تاثير متقابل مناطق آزاد تجاري و ورزش هاي آبي ساحلي
- فيزيولوژي، آسيب شناسي، مديريت و سازمان دهي، بيومكانيك، روانشناسي، آمايش سرزمين و ورزش هاي آبي ساحلي
- واليبال، فوتبال، هندبال و بسكتبال ساحلي
- ورزش هاي دريايي: نجات غريق، شناي دريايي، غواصي، قايق راني، جت اسكي، قايق موتوري، تورينگ، كاياك، كانو، دراگون بوت، اسكي روي آب ، موج سواري، پرواز با گلايدر و قايق موتوري
- ورزش هاي محلي آبي ساحلي
- ورزش هاي همگاني آبي ساحلي، منابع انساني، ظرفيت هاي آموزشي، پژوهشي ورزش هاي آبي ساحل

نظرات